biskupská vysviacka

08.12.2018, 10:30

Ostrihom

Biskupská vysviacka Mons. Mohos Gábor, pomocného biskupa Ostrihomsko – budapeštianskej arcidiecézy  v Ostrihome.