kňazská a diakonská vysviacka

16.06.2019

Bratislava

kňazská a diakonská vysviacka v Katedrále sv. Martina v Bratislave