kňazská rekolekcia

12.06.2019, 9:30

Senica

kňazská rekolekcia dekanátu Senica vo Farnosti Senica