kňazská rekolekcia

09.09.2019, dopoludnia

Bratislava

kňazská rekolekcia dekanátu Bratislava-Sever vo Farnosti Zohor