kňazská rekolekcia

07.10.2019, dopoludnia

Pezinok

kňazská rekolekcia dekanátu Pezinok vo Farnosti Dubová