kňazská rekolekcia

08.10.2019, dopoludnia

Šamorín

kňazská rekolekcia dekanátu Šamorín vo Farnosti Báč