kňazská rekolekcia dekanátu

12.03.2019

Šamorín

Dopoludnia kňazská rekolekcia dekanátu Šamorín vo Farnosti Šamorín.