Moderovaná konferencia

07.02.2019

Aula Benedikta XVI. v Bratislave

Moderovaná konferencia  na tému: Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe.