Modlitbové stretnutie

19.02.2020, 18:30

Bratislava

Modlitbové stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina s ďalšou prednáškou z cyklu: Ježišove dotyky