Návšteva

28.12.2019

Srbsko

Návšteva slovenskej katolíckej komunity Selenča Srbsko (Sobota – Nedeľa 28. – 29. decembra 2019)