ONLINE spojenie cez Facebook

27.04.2020, 12:00

Bratislava

ONLINE spojenie cez Facebook s Lurdskou jaskyňou v Bratislave – ruženec, korunka Božieho milosrdenstva, zasvätenie Panne Márii, požehnanie.