ONLINE spojenie cez Facebook

19.06.2020, 21:30

Bratislava

ONLINE spojenie cez Facebook s Lurdskou jaskyňou v Bratislave – ruženec, korunka Božieho milosrdenstva, zasvätenie Panne Márii, požehnanie.