Stretnutie COMECE

23.10.2019, až do piatku

Brusel

Stretnutie COMECE (Komisia biskupov krajín Európskej únie) v Bruseli