svätá omša

19.05.2019, 9:00

Bratislava

svätá omša (maď.) v kostole Zvestovania Pána v Bratislave (františkánsky kostol)