svätá omša

12.06.2019, 19:30

Bratislava

svätá omša v Kostole Zvestovania pána v Bratislave (františkánsky kostol)