svätá omša

13.07.2019, 10:00

Bratislava

svätá omša a program miništrantského tábora Minfa 2019 vo Farnosti Bratislava-Rača