svätá omša

18.08.2019, 8:00

Bratislava

svätá omša pre maďarských veriacich vo Farnosti Nitra-Kalvária pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie