svätá omša

14.09.2019, 18:00

Bratislava

svätá omša vo Farnosti Bratislava-Kalvária