Svätá omša

26.02.2020, 19:30

Bratislava

Svätá omša v Kostole Zvestovania Pána (františkánsky kostol) s príhovorom o štvrtom prikázaní Desatora