Svätá omša

08.03.2020, 17:30

Bratislava

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Bratislave s pôstnym rozjímaním o slovách používaných pri svätej spovedi: „Aj tebe otče duchovný“