svätá omša

12.09.2020, 17:00

Nitra

Slávnostná svätá omša pri príležitosti púte pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre na Kalvárii