účasť na Festivale Pohoda

13.07.2019, popoludní

Trenčín

účasť na Festivale Pohoda (rozhovory, rozlišovanie, spoveď)