účasť na premietaní filmu „Pokánie“

14.02.2019, 17:00

Bratislava

Účasť na premietaní filmu „Pokánie“ gruzínskeho režiséra Tengiza Abuladzeho v kine Lumière v Bratislave a prednáška o filme.