účasť na stretnutí biskupov s laikmi

22.02.2020, celý deň

Nimnica

Pokračovanie na stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými a klerikmi v Nimnici