účasť na stretnutí biskupov s laikmi

21.02.2020

Nimnica

Vo večerných hodinách účasť na stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými a klerikmi v Nimnici