vigílna svätá omša

07.12.2018, 18:00

Kysucké Nové Mesto

Vigílna  svätá omša vo Farnosti Kysucké Nové Mesto pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.