vysluhovanie sviatosti birmovania

08.06.2019, 10:00

Bratislava

svätá omša vo Farnosti Bratislava-Karlova Ves s vysluhovaním sviatosti birmovania