zasadanie Hospodárskej rady Bratislavskej arcidiecézy

03.12.2018

Bratislava

Dopoludňajšie zasadnutie Hospodárskej rady Bratislavskej arcidiecézy