Galéria

počas vychádzky na bratislavskom Slavíne

prechádzka na Bratislavskom námestí slobody, vtedy “Gottwalďáku”

na ceste zo školy

počas gymnaziálnych čias

na Symbolickom cintoríne v Tatrách

po návrate z dvojročnej vojenčiny v roku 1990

na štúdiách v Ríme

preberanie rektorského vyznamenania Univerzity Komenského