Udalosti

svätá omša

svätá omša (maď.) v kostole Zvestovania Pána v Bratislave (františkánsky...

19.05.2019, 9:00

Bratislava

stretnutie Spoločenstva

stretnutie Spoločenstva Dobrého Pastiera v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v...

18.05.2019

19:30

svätá omša

o 10:00 h svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti...

18.05.2019, 10:00

Bratislava

svätá omša

svätá omša v Kostole sv. Štefana v Bratislave (kapucínsky...

17.05.2019, 19:00

Bratislava

vyučovanie Cirkevných dejín

vyučovanie Cirkevných dejín na RK CMBF UK v...

17.05.2019, dopoludnia

Bratislava

svätá omša

svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

17.05.2019, 7:00

Bratislava

svätá omša

svätá omša v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého na filiálke Bukovec pri...

16.05.2019, 18:00

filiálka Bukovec

svätá omša

svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

13.05.2019, 17:30

Bratislava

svätá omša

svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza...

12.05.2019, 10:00

Bratislava