Udalosti

Svätá omša

Svätá omša v rámci krátkej púte k blahoslavenej Anke Kolesárovej...

16.08.2020, 10:00

Vysoká nad Uhom

Slávnostná pontifikálna svätá omša

Slávnostná pontifikálna svätá omša pri príležitosti púte k Panne Márii...

15.08.2020, 15:00

Kláštor pod Znievom

Modlitba z Bratislavy – ONLINE

Modlitba z Bratislavy - ONLINE spojenie cez...

14.08.2020, 21:30

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke Panny Márie, Matky Vteleného Slova v bratislavskom...

14.08.2020, 17:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

10.08.2020, 17:30

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Katedrále sv. Martina v...

09.08.2020, 12:00

Bratislava

Modlitba z Bratislavy

Modlitba z Bratislavy - ONLINE spojenie cez...

07.08.2020, 21:30

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v kaplnke TV Lux...

07.08.2020, 7:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

03.08.2020, 17:30

Bratislava