Udalosti

Svätá omša

Svätá omša vo Farnosti Bratislava-sv. Alžbety...

08.12.2019, 18:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša vo Farnosti Záhorská Ves...

08.12.2019, 10:00

Bratislava

Vyučovanie Cirkevných dejín

Vyučovanie Cirkevných dejín na RK CMBF UK v...

06.12.2019, doobeda

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave...

06.12.2019, 7:00

Bratislava

Rorátna svätá omša

Rorátna svätá omša v Kostole Zvestovania Pána v Bratislave /františkánsky...

05.12.2019, 19:30

Bratislava

Modlitbové stretnutie

Modlitbové stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina na tému: Ježišove...

04.12.2019, 19:30

Bratislava

Rorátna svätá omša

Rorátna svätá omša Kaplnka TV Lux v...

03.12.2019, 7:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Bratislave...

02.12.2019, 17:30

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v...

01.12.2019, 10:00

Bratislava