Udalosti

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina – úvaha o emauzských učeníkoch v priamom...

09.12.2020, 18:40

Bratislava

ONLINE vyučovanie Dogmatiky

ONLINE vyučovanie Dogmatiky na RKCMBF UK...

09.12.2020, dopoludnia

Bratislava

Rorátna svätá omša

Rorátna svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

08.12.2020, 7:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

07.12.2020, 17:30

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania...

05.12.2020, 10:30

Gbely

ONLINE vyučovanie

ONLINE vyučovanie Cirkevných dejín na RKCMBF UK...

04.12.2020, dopoludnia

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

04.12.2020, 7:00

Bratislava

vyučovanie Dogmatiky

ONLINE vyučovanie Dogmatiky na RKCMBF UK v...

02.12.2020, dopoludnia

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kňazskom seminári v...

01.12.2020, 6:45

Bratislava