Udalosti

svätá omša

svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave (ukončenie Svätojakubskej...

25.07.2019, 17:00

Bratislava

svätá omša

svätá omša vo Farnosti Borský Mikuláš (pripomienka Katolíckej...

21.07.2019, 10:30

Borský Mikuláš

svätá omša

svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave v rámci podujatia Hrdí na...

20.07.2019

Bratislava

prímestský letný tábor

návšteva prímestského letného tábora vo Farnosti Bratislava-Márie Pomocnice...

svätá omša

svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

19.07.2019, 7:00

Bratislava

svätá omša

svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

15.07.2019, 17:30

Bratislava

účasť na Festivale Pohoda

účasť na Festivale Pohoda (rozhovory, rozlišovanie,...

13.07.2019, popoludní

Trenčín

svätá omša

svätá omša a program miništrantského tábora Minfa 2019 vo Farnosti...

13.07.2019, 10:00

Bratislava

účasť na Festivale Pohoda

účasť na Festivale Pohoda (rozhovory, rozlišovanie,...

12.07.2019, popoludní

Trenčín