Udalosti

Svätá omša

Svätá omša v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v...

26.01.2020, 10:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave...

24.01.2020, 7:00

Bratislava

Modlitbové stretnutie

Modlitbové stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina s katechézou na tému:...

22.01.2020, 19:45

Bratislava

Ďakovná svätá omša

Ďakovná svätá omša pri príležitosti 100. výročia narodenia Chiary...

22.01.2020, 17:00

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v...

21.01.2020, 6:45

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v...

20.01.2020, 17:30

Bratislava

Hospodárska rada

Hospodárska rada...

20.01.2020, dopoludnia

Bratislava

dni spoločenstva

Účasť na dni spoločenstva pri Dóme sv. Martina...

19.01.2020

Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave...

17.01.2020, 7:00

Bratislava