Udalosti

Svätá omša

Svätá omša v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v...

18.11.2018, 10:00

UPeCe Bratislava

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Štefana v Bratislave (kapucínsky...

16.11.2018, 19:00

Kostol sv. Štefana v Bratislave (kapucínsky kostol)

Klubový večer Bez bariér

Klubový večer s politickým väzňom a otcom ôsmych detí pánom...

14.11.2018, 19:00

Reštaurácia Hrad v Bratislave

Kňazská rekolekcia dekanátu Senica

Kňazská rekolekcia dekanátu Senica vo Farnosti...

14.11.2018, 9:30

Senica

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti...

14.10.2018, 15:00

Blatné

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti...

14.10.2018, 10:00

Gbely

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti...

13.10.2018, 15:00

Závod

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti...

13.10.2018, 10:00

Holíč

Svätá omša

Svätá omša v TV Lux v...

12.10.2018, 7:00

TV Lux