Udalosti

Svätá omša

Svätá omša v UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v...

20.05.2018, 10:00

UPeCe Bratislava

Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého vo Farnosti Bratislava-Petržalka...

19.05.2018, 22:00

Bratislava - Petržalka

Svätá omša

Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti Bratislava -...

19.05.2018, 10:00

Farnosť Bratislava - Prievoz

Svätá omša

Svätá omša v Kostole sv. Štefana v Bratislave (kapucínsky...

04.05.2018, 19:00

Kostol sv. Štefana v Bratislave

Svätá omša

Svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

18.05.2018, 7:00

TV Lux

Modlitbové stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Vo večerných hodinách modlitbové stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina...

16.05.2018

Istropolis, Bratislava

Kňazská rekolekcia

Dopoludnia kňazská rekolekcia dekanátu Skalica vo Farnosti Petrova...

16.05.2018, Petrova Ves

Kolokvium o nových komunitách v Cirkvi

Kolokvium o nových komunitách v Cirkvi s podtémou „Charizmatická...

15.05.2018

Badín

Svätá omša

Svätá omša spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania vo Farnosti Malé...

13.05.2018, 15:00

Malé Leváre