Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina – úvaha o emauzských učeníkoch v priamom...

09.12.2020, 18:40

Bratislava

ONLINE vyučovanie Dogmatiky

ONLINE vyučovanie Dogmatiky na RKCMBF UK...

09.12.2020, dopoludnia

Bratislava

Rorátna svätá omša

Rorátna svätá omša v Kaplnke TV Lux v...

08.12.2020, 7:00

Bratislava