Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

09.12.2020, 18:40

Bratislava

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina – úvaha o emauzských učeníkoch v priamom prenose