Arcibiskupov zápas. Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša

2008, Spolok sv. Vojtecha, ISBN 978-80-7162-743-2, 344 strán

Kniha je dosiaľ najpodrobnejším životopisom biskupa Júliusa Gábriša. Opisuje, ako prešiel labyrintom ideologických tlakov a protitlakov, nútiacich ľudí k rozpolteným postojom, od kaplána až po trnavského ordinára a biskupa. Približuje zložitú spoločenskú situáciu dvadsiateho storočia,v ktorej hľadal svoje miesto ako katolícky kňaz, mariánsky ctiteľ, prírodovedec i dejepisec.