Vznik bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života jej prvého dekana Dr. Emila Funczika

2016, Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4144-8

Cez životný príbeh profesora Emila spoznávame dobu, v ktorej žil a aj veľmi komplikovanú cestu k vzniku bratislavskej rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Publikácia uvádza dosiaľ neznáme informácie čerpané z viacerých domácich aj zahraničných archívov.