Kresťanskí utečenci z Iraku žijúci na Slovensku prajú všetkým požehnaný Nový rok 2018.