dni spoločenstva

19.01.2020

Bratislava

Účasť na dni spoločenstva pri Dóme sv. Martina