kňazská rekolekcia

09.01.2019, 9:00

Šaštín-Stráže

Kňazská rekolekcia dekanátu Šaštín vo Farnosti Šaštín-Stráže.