slávenie veľkonočnej vigílie

20.04.2019, 20:00

Bratislava

slávenie veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Martina v Bratislave