svätá omša

21.07.2019, 10:30

Borský Mikuláš

svätá omša vo Farnosti Borský Mikuláš (pripomienka Katolíckej akcie)