Účasť na svätej omši

18.02.2020, 16:30

Bratislava

Účasť na svätej omši v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov.