účasť na Festivale Pohoda

12.07.2019, popoludní

Trenčín

účasť na Festivale Pohoda (rozhovory, rozlišovanie, spoveď)