diakonská vysviacka

14.09.2019, 10:30

Bratislava

diakonská vysviacka OFM v Kostole Zvestovania Pána v Bratislave